Trở về tuổi thơ cùng PS2 game 4 nút phụ kiện băng đĩa

Qua rồi thời kỳ game 4 nút, và những phụ kiện băng đĩa contra, bắng súng, đua xe, nhưng mỗi…